Gebruik kerk

Het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken van Nieuwpoort hebben, in samenspraak met de parochies (hoofdgebruikers van de kerkgebouwen) de weg geopend voor mede- en nevengebruik. Daartoe wordt onder bepaalde voorwaarden de kerkinfrastructuur ter beschikking gesteld voor gebruik door derden.

ACTIVITEITEN GERICHT OP HET KERKGEBOUW
Sociaal-culturele activiteiten die het kerkgebouw en de kerkschatten in het licht stellen.
Bv. uitstallen erfgoedstukken, rondleiding erfgoed, kerkorgelconcert, expositie geschiedenis kerk. Ook het kerkplein/-park als ankerpunt in een toeristische route of als erfgoedsite.
ACTIVITEITEN ALGEMEEN PUBLIEK
Sociaal-culturele algemene activiteiten. Kan dan gaan om tentoonstellingen, voordracht, theater, film, concert, workshop
ACTIVITEITEN ALGEMEEN BESLOTEN
Sociaal-culturele activiteiten in de besloten context van de werking van derden of het gebruik in een private context. Bv een kerklokaal als vergaderruimte voor een vereniging, of voor een schoolactiviteit. Hieronder valt ook de plaatsing van een telecom-mast.
MEDEGEBRUIK

Het betreft hier religieuze activiteiten buiten het eigenlijke parochiegebeuren. We denken dan aan activiteiten georganiseerd door kloosters of andere parochies; maar ook bezinningsmomenten door scholen of verenigingen. Zelfs het medegebruik door andere christelijke gemeenschappen kan in overweging worden genomen.

Een gebruiksreglement is van kracht voor de vier kerkgebouwen van Nieuwpoort.
Aanvragen tot gebruik van een kerkgebouw kunnen via het bijgevoegd aanvraagformulier.
Meer info via “centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be”

Reacties zijn gesloten.