Cultureel

MEDE- EN NEVENGEBRUIK VAN DE KERKGEBOUWEN IN NIEUWPOORT

Het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken van Nieuwpoort hebben de weg geopend voor mede- en nevenactiviteiten in en rond de kerkgebouwen; en daartoe wordt onder bepaalde voorwaarden de kerkinfrastructuur ter beschikking gesteld voor gebruik door derden.

Onderscheid tussen twee categorieën:

> MEDEGEBRUIK 
De kerkgebouwen kunnen gebruikt worden voor religieuze activiteiten buiten het
eigenlijke parochiegebeuren.
We denken hierbij aan religieuze activiteiten die georganiseerd worden
door andere katholieke gemeenschappen (bv. kloosters, andere parochies), maar ook bv. bezinningsmomenten door scholen of verenigingen van Nieuwpoort of daarbuiten. Zelfs het gebruik door andere (christelijke) geloofsgemeenschappen kan hierbij in overweging worden genomen. Dit soort activiteiten betreft medegebruik.
> NEVENGEBRUIK 
De kerkgebouwen kunnen ook open gesteld worden voor niet-religieuze activiteiten.

We denken hierbij dan vooral aan activiteiten van sociaal-culturele aard, uiteraard rekening houdend met de specifieke eigenheid van kerkelijke gebouwen. Deze evenementen kunnen plaats grijpen buiten de normale gebruikstijden door de parochie maar kunnen eventueel ook in ‘gedeeld gebruik’ (verdeling ruimte) georganiseerd, bv voor een langlopende tentoonstelling. Dit soort activiteiten valt onder de noemer van nevengebruik.
Het kan daarbij gaan om tijdelijke activiteiten of om langlopende gebruikshuur. En kan betrekking hebben op gebruik van de binnenruimte van de kerk, of gebruik kerktoren, of gebruik kerkplein.

Overzicht mogelijke soorten activiteiten:

MEDEGEBRUIK
*Gebruik door externe groepen: bezinningsgroepen / oefenruimte koor of organist
*Gebruik door parochies van buiten Nieuwpoort, of andere christelijke gemeenschappen
NEVENGEBRUIK GERICHT OP HET KERKGEBOUW (Publiek gebruik)
*Kerkruimte: uitstalling kerkschatten / rondleidingen erfgoed / kerkorgelconcert / expositie geschiedenis
*Kerk buiten / Kerkplein: erfgoedsite / ankerpunt in ‘route’
NEVENGEBRUIK ALGEMEEN (Publiek gebruik)
*Kerkruimte: tentoonstelling / voordracht / theater / film / concert / workshop
*Kerk buiten / Kerkplein: openlucht-tentoonstelling, workshop kunstenaars, concert
NEVENGEBRUIK WERKING DERDEN (Privaat gebruik)
*Kerkruimte: vergaderruimte vereniging / schoolactiviteit
*Kerktoren: plaatsing telecom-mast
*Kerk buiten / Kerkplein: besloten activiteit van bv een vereniging

Het hieronder te raadplegen gebruiksreglement is van kracht voor de vier kerkgebouwen op het grondgebied van Nieuwpoort. Aanvragen tot gebruik van een kerkgebouw kunnen via het bijgevoegde aanvraagformulier.

Gebruiksreglement-Procedure.versie2021

Gebruiksreglement.2017-Infrastructuur

Gebruiksreglement.2017-Gebruiksvoorschriften

Aanvraagformulier.Gebruik.Kerkgebouw

 

Reacties zijn gesloten.