Permanent tentoongesteld

 

De kerken zijn naar architectuur en naar cultuurhistorische achtergrond op zichzelf al bezienswaardigheden, evenals de vaste interieurelementen zoals orgel, preekstoel, altaren, doopvont (zie website onder Kerkgebouwen).
Daarnaast fungeren de kerken ook als permanente tentoonstellingsruimtes voor kunstvoorwerpen en erfgoedstukken. Op deze pagina belichten we enkele van deze kerkschatten. 

ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

⇒ CRYPTE
De voormalige sacristie werd ingericht als tentoonstellingscrypte. Wijzen we hier even op de vloertegeltjes met leliemotief afkomstig uit de middeleeuwse kerk. Bij de tentoongestelde kerkschatten merken we enkele zilveren schalen en kelken uit de 17e eeuw, sinds 2022 in vitrinekasten tentoongesteld. In de crypte vindt men voortaan enkele historische liturgische gewaden. 

 

 

 

 


⇒ SCHILDERIJEN

* Het meest in het oog springend is het schilderij ‘Het einde van de Slag bij Nieuwpoort’ geschilderd door de Nederlandse kunstschilder Louis Moritz in 1820. Het reusachtig doek van 6 x 4 meter roept een historisch tafereel op uit de Slag Bij Nieuwpoort in 1600 waarbij de Spaanse admiraal Di Mendoza voor Maurits van Nassau wordt geleid. Het leger van de Republiek der Nederlandse Provinciën onder aanvoering van prins Maurits van Nassau behaalde een overwinning op het Spaanse leger van aartshertog Albrecht. Ondanks het feit dat de Nederlanders de stad Nieuwpoort en het verdere Duinkerke niet konden veroveren, is deze gebeurtenis van historisch belang gebleken. In latere eeuwen is deze slag ook verbeeld en verhaald door kunstenaars, dichters en schrijvers.

* ‘Het oordeel van Cambyses’ is een schilderij van Vigor Boucquet. De schilder creëerde dit werk in 1671 voor het Nieuwpoortse stadhuis waar toen door de schepenen nog recht werd gesproken. Het vertelt het verhaal van een corrupte rechter die om zijn gedrag werd gestraft.

* Andere schilderijen:
Kruisoprichting  –  G.Seghers, 17e eeuw
Brooduitreiking door de beheerders van het Nieuwpoortse Sint-Janshospitaal  –  Pieter van Lint, 1655
Geseling van Christus  –  Vlaamse school, begin 17e eeuw
Jezus en Sint-Jan in gezelschap van de H.Anna en Onze-Lieve-Vrouw, 17e eeuw.

⇒ VITRINEKASTEN
Enkele kijkkasten geven een zicht op unieke zilveren erfgoedstukken: kelken, monstrans, kandelaar, schaal.

           

 ⇒ GEDENKPLATEN

 

Grafplaat geschonken door de heer Roger Vanden Kerchove de Denterghem.
Waardevol overblijfsel van het grafmonument van Willem Vanden Kerchove (1538) en zijn vrouw Josine Van der Gracht (1540).
Willem Vanden Kerchove, geboren in 1472, was afkomstig van Ieper en week uit naar Nieuwpoort waar hij burgemeester werd.

 

 

 

Overblijfsel van het grafmonument van Thomas Lambaert (1466).
Een uitgesneden engel met een diadeem met voorhoofdsieraad; engel gehuld in een albe en houdt een schild in de handen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINT-BERNARDUSKERK

⇒ VITRINE-NIS
In de nis achteraan in de kerk hangt het blazoenbord van een koninklijke schuttersgilde met als hoofdfiguur Sint-Sebastiaan dor een pijl gedood. Er staan twee beelden: een eikenhouten Sint-Antonius (18e eeuw) en de Heilige Rochus in hout gesneden (18e eeuw). Tussen die beelden een monstrans. Verder een kruisbeeld en zes koper gegoten kandelaars (naar een origineel uit de 13e eeuw).

⇒ SCHILDERIJ
In de rechterzijbeuk hangt boven het zij-altaar een drieluik: Christus-Koning en de musicerende engelen. Het schilderij is van de hand van een Brugse kunstschilder, Louis Gilleman.

 

⇒ PRENTENVERZAMELING
In de inkomhal kan men (sinds begin 2019) een reeks ingekleurde pentekeningen uit 1836 bezichtigen. Het kunstwerk ‘Optocht des Nederlandschen Legers’ toont enkele honderden Utrechtse studenten die deze optocht naspelen in het kader van het 200-jarig bestaan van hun universiteit. De voorstelling refereert naar de mars van prins Maurits van Nassau en zijn leger richting Oostende, kort na de overwinning in de Slag bij Nieuwpoort in 1600 en de daaropvolgende mislukte belegering van de vestingstad Nieuwpoort.

 

SINT-LAURENTIUSKERK

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze reliekhouder van de H.Laurentius verbeeldt een rooster. In het midden zit de relikwie onder de kroon die door 2 engelen wordt opgehouden. De rooster is van zilver; de relikwiekast, kroon en engelen zijn van verguld koper. Op de handgreep staat te lezen: “Deze.rooster. Is.ghegeven.va Jaqves.Balder.F8 Jaqves.ter.eeren van.St.Lavreyns in.Rams.capelle by.Nievport.1642”

 

 

Schilderij ‘De marteldood van de heilige Livinus’
Het betreft een kopie van het Rubensschilderij van Jan De Vliegher die het schilderde in opdracht van pastoor Walter Ramon.
Rubens brengt deze voorstelling in de geest van zijn tijd (1635) als een spectaculair theaterstuk, waarin als acteurs gespierde beulen, soldaten met steigerende paarden, een bloedende heilige en engelen optreden.

 

 

 

 

 

SINT-GEORGIUSKERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.