Contact

VERHALEN-pagina
Op de verhalen-pagina laten we ruimte voor verhalen aangeboden door personen en groeperingen die enige band hebben of hadden met onze vier kerken, met de kerkfabrieken of met de parochies. Verhalen van jong en oud.
Of we staan even stil bij het levensverhaal van overledenen die een bijzondere betekenis hadden voor onze kerken en de parochies.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Personen die een verhaal op de website geplaatst willen zien, dienen hun tekst en gegevens in bij het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort, met de uitdrukkelijke toelating om dit te publiceren.
De website-redactie zal dit voorafgaandelijk beoordelen alvorens tot publicatie over te gaan. De betrokken personen hebben ook het recht om verwijdering van hun verhaal te vragen. De website-redactie zal automatisch de verhalen van oudere publicatiejaren van de website halen.

VRAGEN-pagina
Voor wie vragen heeft over de kerkgebouwen, de kerkfabrieken en de parochies vindt hier de nodige contactgegevens.

 

 

Reacties zijn gesloten.