Kerkenbeheer.2014-19

Het beheer van kerken behelst verantwoordelijkheden op diverse domeinen zoals op het bouwtechnische vlak of inzake erfgoedonderhoud, op financieel en boekhoudkundig vlak, of met betrekking tot personeel en medewerkers.
Naast het normale onderhoud en de herstellingen aan de kerkgebouwen worden er ook fundamentelere beleidsopties genomen en uitgevoerd. De resultaten zijn niet altijd direct waarneembaar of gekend bij het grote publiek. Op deze pagina willen de kerkfabrieken enkele realisaties en actiepunten in het licht stellen. 

 
   KERKENBELEIDSPLAN
   In uitvoering van een omzendbrief van de Vlaamse regering in 2011 organiseerde het Centraal Kerkbestuur
  Nieuwpoort het nodige overleg om te komen tot een langetermijnvisie voor de vier parochiekerken.
  Dit resulteerde in een 'Kerkenplan' met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de kerkgebouwen, de
  architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de situering in de ruimtelijke omgeving, het actueel gebruik
  en een visie op het toekomstig gebruik. Nieuwe administratieve eisen van overheidswege noopten tot een
  herwerking van een eerste versie (2013) tot een definitief 'Kerkenbeleidsplan' goedgekeurd in 2017 door het CKB,
  het bisdom, en de gemeenteraad van Nieuwpoort. Bestemmingskwalificatie van de vier kerken:
  › Onze-Lieve-Vrouwekerk: volledig eredienstaanbod + mede/nevengebruik
  › Sint-Bernarduskerk: volledig eredienstaanbod + mede/nevengebruik
  › Sint-Georgiuskerk: beperkt eredienstaanbod in beurtrol + mede/nevengebruik
  › Sint-Laurentiuskerk: beperkt eredienstaanbod in beurtrol + mede/nevengebruik
  Dit kerkenbeleidsplan voorziet ook verdere beleidsinitiatieven gericht op de accommodatie in de kerken en de
  organisatie van nevenactiviteiten.  

 
   RENOVATIEWERKEN KERK RAMSKAPELLE
   In de Sint-Laurentiuskerk te Ramskapelle werden grondige renovatiewerken uitgevoerd teneinde tegemoet te komen
  aan de huidige noden
en te beantwoorden aan opgelegde normen op het vlak van o.a. sanitair, energie, preventie.
  De sacristie omvat naast de nodige bergruimte een aangepast vergaderlokaal voor de kerkraad dat tevens door de
  pastoor gebruikt kan
worden als ontvangstruimte. De nieuwe verwarmingsketel werkt op warme lucht. En in de kerk
  werd een sanitair blok voorzien met aparte
toiletten voor dames, heren en mindermobiele bezoekers.
  Negentig werkdagen waren geprogrammeerd, maar uiteindelijk bleef de kerk een jaar gesloten (3 april 2017 - 31
  maart 2018). Op paaszaterdag 31 maart 2018 vond er weer een eucharistieviering plaats. Naast religieuze vieringen
  staat de kerk ook open voor culturele activiteiten.

 
   TV-SCHERMEN IN KERK NIEUWPOORT-BAD
   Nog steeds wonen heel wat gelovigen de weekendvieringen bij in de Sint-Bernarduskerk. Geregeld zijn alle
  zitplaatsen in midden- en zijbeuken helemaal ingenomen.
  Door de neo-romaanse structuur van de kerk is het zicht vanuit de zijbeuken naar het altaar eerder beperkt
  waardoor veel kerkgangers alleen horen wat gezegd wordt maar het altaar niet kunnen zien.
  Daarom besloot de kerkraad Sint-Bernardus, samen met het stadsbestuur, om een gesloten TV-circuit in de
  zijbeuken te installeren. Met de 5K-schermen heeft ook wie in de zijbeuken zit een perfect zicht op het koor, het
  altaar en het prachtig kruisbeeld. 
  Dit systeem wordt door de kerkgangers bijzonder gewaardeerd. Het TV-circuit kan uiteraard ook dienst doen
  tijdens culturele evenementen zoals concerten. 
  

Reacties zijn gesloten.