Vacatures

Wie zich graag wil inzetten bij de werking van het kerkbestuur of de kerkfabrieken, kan voor nadere info en kandidaatstelling, contact nemen met het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort.

→ mail:   centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be
→ 
brief:  Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort
              Hemmestraat 1  –  8620 Nieuwpoort (Ramskapelle)

MEDEWERKERS GEZOCHT

> VASTE VRIJWILLIGER ‘FOTOGRAAF/MEDIA-EDITOR’ (onmiddellijke aanstelling)
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en vormgeving van publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort.
Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort eveneens tot het takenpakket; evenals fotograferen van erfgoedstukken in het kader van inventarisatie. Deze huisfotograaf en media-specialist kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut (vrijwilligersvergoeding). Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie en media.

> BESTUURSVRIJWILLIGERS
Bestuursvrijwilligers zetelen in de kerkraden en de CKB-raad waar ze betrokken worden bij het beheer van de kerkgebouwen en de materiële voorzieningen, en het beheer van het privaat patrimonium. Ze kunnen zich inzetten als gewoon lid of kiezen voor een actief mandaat als voorzitter, secretaris of penningmeester.

> OCCASIONELE VRIJWILLIGERS
Personen die regelmatig eens meehelpen bij klusjes in de kerk of bij activiteiten.

> ORGELISTEN op freelance-basis
Erkende orgelisten voor het bespelen van een kerkorgel ter opluistering van openbare erediensten of een bepaalde activiteit. Vergoeding per prestaties.


We vermelden hier tevens dat naast de kerkfabrieken ook de PAROCHIES beroep doen op vrijwilligers: parochiale medewerkers. Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten; bv als lector tijdens de eredienst. Voor info m.b.t. parochiale medewerking dient men zich te wenden tot de parochie.

Reacties zijn gesloten.