Kerkfabrieken

K E R K F A B R I E K E N
Eigenaars en/of beheerders van de kerkgebouwen

OMSCHRIJVING: wat zijn kerkfabrieken, wat is hun werkdomein
ORGANISATIE: de kerkfabrieken en het kerkbestuur van Nieuwpoort
KERKENBEHEER: enkele belangrijke realisaties

Reacties zijn gesloten.