COVID-regeling

COVID-maatregelen

EREDIENSTEN IN KERKGEBOUWEN

Vanaf maandag 8 juni 2020 gelden er bijzondere coronamaatregelen in de kerkgebouwen:
– Er mogen maximaal 100 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de kerkruimte
  en de te respecteren afstand van anderhalve meter tussen de stoelen (behalve bij gezinsleden) 

– Aan de ingang wordt handgel voorzien
– Het wijwatervat blijft leeg en zo nodig afgedekt
– Er wordt niet rond gegaan voor stoelgeld of omhalingen. Een collectebus of offerblok kan wel voorzien worden.
– De communie is niet verplicht. De communie moet bedeeld worden door één persoon die mondmasker en
  handschoenen moet dragen. Deze persoon laat de hostie in de handen van de gelovige vallen, zonder woorden.

– Er worden geen zangboeken of misboekjes uitgedeeld. Enkel een blaadje voor éénmalig gebruik is toegestaan.
– Er mag geen koorzang of groepszang plaatsvinden
Kerkfabrieken en parochies doen al het nodige om de maatregelen in de kerkgebouwen toe te passen. Gevraagd wordt dat de kerkgangers de beschermingsregels zorgvuldig opvolgen, in het belang van zichzelf en de medegelovigen.

AANDACHT!
Bij beslissing (30 oktober) van de federale en gewestregeringen in het kader van de nieuwe lockdown mogen de gebedshuizen open blijven maar zonder dat er erediensten plaatsvinden, dit tot nader order.

Regeling eucharistievieringen in de Nieuwpoortse kerken vanaf 1 november 2020:
OLV-kerk NIEUWPOORT-STAD:
        Weekdagen: —
        Weekend: —
Sint-Bernarduskerk NIEUWPOORT-BAD
        W
eekdagen: — 
        Weekend: —
Sint-Georgiuskerk SINT-JORIS:  
        Weekdagen: — 
        Weekend: —

Sint-Laurentiuskerk RAMSKAPELLE:
        Weekdagen: — 
        Weekend: —

De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Bernarduskerk blijven open voor individueel bezoek (of met de gezinsbubbel) van 9u tot 17u30. Er geldt mondmaskerplicht en het bewaren van een veilige afstand.

Regeling doopsels, huwelijken, begrafenissen in de Nieuwpoortse kerken: 
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de pastoor.
Begrafenissen kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 15 personen. 
         

 

 

KERKFABRIEKEN 2020

Mededelingen KERKFABRIEKEN 2020

VACATURES Kerkbestuur

(1) Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut (vrijwilligersvergoeding). Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

(2) Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort.
a) Bestuursvrijwilligers zetelen in de kerkraden waar ze betrokken worden bij het beheer van de kerkgebouwen en de materiële voorzieningen, en het beheer van het privaat patrimonium. Ze kunnen zich inzetten als gewoon lid of kiezen voor een actief mandaat als voorzitter, secretaris of penningmeester. Kandidaten zijn welkom.
b) Occasionele vrijwilligers die regelmatig eens meehelpen bij klusjes in de kerk of bij activiteiten.
… Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

VACATURES Parochies

Naast de kerkfabrieken doen ook de PAROCHIES een beroep op vrijwilligers: parochiale medewerkers.
Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten; o.a. de praktische uitwerking van de erediensten (bv als lector).
… Voor kandidaatstelling dient men zich te wenden tot de pastoor [zie Contact > Vragen]

PAROCHIES 2020

Mededelingen PAROCHIES 2020

ONZE-LIEVE-VROUWEPAROCHIE
Mgr. Aerts, bisschop van Brugge, heeft EH. Albert Devloo benoemd tot administrator of dienstdoend pastoor van de Onze-Lieve-Vrouweparochie te Nieuwpoort-Stad, met ingang van 1 november.
Pastoor Albert Devloo blijft ook parochieverantwoordelijke in Nieuwpoort-Bad, Ramskapelle en Sint-Joris.

EERSTE COMMUNIE 2020
Eerste communie 2020 gaat NIET door en is verplaatst naar 22 mei 2021 om 11u in de Sint-Georgiuskerk te Sint-Joris voor alle eerste communicanten van Nieuwpoort Bad, Sint-Joris en Ramskapelle.

CULTUREEL 2020

Mededelingen CULTUREEL 2020

» SCHILDERIJEN:  Vlaamse Meesters In Situ  –  1 juni tot 30 september 2019, verlengd tot oktober 2020
Vlaamse Meesters in Situ wil je vaak onbekende werken laten ontdekken en de plekken waar ze thuishoren. Je wordt ontvangen in kerken, kapellen, kloosters, kastelen en stadhuizen waar schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw te bewonderen zijn.
Vlaamse Meesters in Situ van het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen past in het grote project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen. 

Ook in de ONZE-LIEVE-VROUWEKERK te Nieuwpoort-Stad wordt een schilderij in de kijker geplaatst:
Het oordeel van Cambyses‘ van de schilder Vigor Boucquet.
Benieuwd naar dit schilderij en het achtergrondverhaal? Zeker een aanrader om te bezoeken. Bij deze gelegenheid kan je ook de andere schilderijen in de kerk van naderbij ontdekken.

» CONCERTISHTAR  –  vrijdag 17 april 2020 om 19u30 SINT-LAURENTIUSKERK Ramskapelle
Bij het grote publiek staat ISHTAR bekend als de vrolijke band die in 2008 met de hit “O Julissi” de Belgische driekleur verdedigde op het Eurosongfestival in Belgrado. Een selecter publiek kent Ishtar al langer.
De groep brengt een avondvullend programma met liefdesliederen uit de schatkamers van de Europese volksmuziek. De met zorg geselecteerde liederen in een verfijnde vocale en instrumentale bewerking dateren van de 11e eeuw tot op vandaag. Ze getuigen van een innerlijke kracht die probleemloos taal- en cultuurbarrières overstijgt, soms sereen en diep ontroerend, een andere keer feestelijk en vreugdevol, passionele ballades, bruiloftsdansen, klaagzangen, poëtische odes, schalkse spotdichten.
voor tickets zich wenden tot dienst cultuur of toerisme…  UITGESTELD naar latere datum