KERKFABRIEKEN 2020

Mededelingen KERKFABRIEKEN 2020

VACATURES Kerkbestuur

(1) Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut (vrijwilligersvergoeding). Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

(2) Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort.
a) Bestuursvrijwilligers zetelen in de kerkraden waar ze betrokken worden bij het beheer van de kerkgebouwen en de materiële voorzieningen, en het beheer van het privaat patrimonium. Ze kunnen zich inzetten als gewoon lid of kiezen voor een actief mandaat als voorzitter, secretaris of penningmeester. Kandidaten zijn welkom.
b) Occasionele vrijwilligers die regelmatig eens meehelpen bij klusjes in de kerk of bij activiteiten.
… Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

VACATURES Parochies

Naast de kerkfabrieken doen ook de PAROCHIES een beroep op vrijwilligers: parochiale medewerkers.
Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten; o.a. de praktische uitwerking van de erediensten (bv als lector).
… Voor kandidaatstelling dient men zich te wenden tot de pastoor [zie Contact > Vragen]

Reacties zijn gesloten.