COVID-regeling

COVID-maatregelen

EREDIENSTEN IN KERKGEBOUWEN

Vanaf maandag 8 juni 2020 gelden er bijzondere coronamaatregelen in de kerkgebouwen:
– Er mogen maximaal 100 personen in het kerkgebouw aanwezig zijn, afhankelijk van de grootte van de kerkruimte
  en de te respecteren afstand van anderhalve meter tussen de stoelen (behalve bij gezinsleden) 

– Aan de ingang wordt handgel voorzien
– Het wijwatervat blijft leeg en zo nodig afgedekt
– Er wordt niet rond gegaan voor stoelgeld of omhalingen. Een collectebus of offerblok kan wel voorzien worden.
– De communie is niet verplicht. De communie moet bedeeld worden door één persoon die mondmasker en
  handschoenen moet dragen. Deze persoon laat de hostie in de handen van de gelovige vallen, zonder woorden.

– Er worden geen zangboeken of misboekjes uitgedeeld. Enkel een blaadje voor éénmalig gebruik is toegestaan.
– Er mag geen koorzang of groepszang plaatsvinden
Kerkfabrieken en parochies doen al het nodige om de maatregelen in de kerkgebouwen toe te passen. Gevraagd wordt dat de kerkgangers de beschermingsregels zorgvuldig opvolgen, in het belang van zichzelf en de medegelovigen.

AANDACHT!
Bij beslissing (30 oktober) van de federale en gewestregeringen in het kader van de nieuwe lockdown mogen de gebedshuizen open blijven maar zonder dat er erediensten plaatsvinden, dit tot nader order.

Regeling eucharistievieringen in de Nieuwpoortse kerken vanaf 1 november 2020:
OLV-kerk NIEUWPOORT-STAD:
        Weekdagen: —
        Weekend: —
Sint-Bernarduskerk NIEUWPOORT-BAD
        W
eekdagen: — 
        Weekend: —
Sint-Georgiuskerk SINT-JORIS:  
        Weekdagen: — 
        Weekend: —

Sint-Laurentiuskerk RAMSKAPELLE:
        Weekdagen: — 
        Weekend: —

De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Bernarduskerk blijven open voor individueel bezoek (of met de gezinsbubbel) van 9u tot 17u30. Er geldt mondmaskerplicht en het bewaren van een veilige afstand.

Regeling doopsels, huwelijken, begrafenissen in de Nieuwpoortse kerken: 
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de pastoor.
Begrafenissen kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van maximum 15 personen. 
         

 

 

Reacties zijn gesloten.