Parochie-organisatie


 ONZE-LIEVE-VROUWEPAROCHIE (Nieuwpoort-Stad)
 • Pastoor: E.H. Albert Devloo
                Albert I-laan 279, 8620 Nieuwpoort
                Gsm. 0475/392357
                Mail. albert.devloo1@telenet.be
 • Parochiaal team:
   meerdere parochiemedewerkers
 • Lokale afdeling van koepelverenigingen:
   Adem-Tocht en Sint-Vincentiusvereniging: info bij pastoor

 
 SINT-BERNARDUSPAROCHIE  (Nieuwpoort-Bad)
 • Pastoor: E.H. Albert DEVLOO
                Albert I-laan 279, 8620 Nieuwpoort
                Gsm. 0475/392357
                Mail. albert.devloo1@telenet.be
 • Parochiaal team:
   meerdere parochiemedewerkers

 


 SINT-LAURENTIUSPAROCHIE (Ramskapelle)
 • Pastoor: E.H. Albert DEVLOO
                      zie Sint-Bernardusparochie
 • Parochiaal contactpersoon: Jean-Pierre VANDORPE
   Gsm. 0495/323838
   Mail. jean-pierre.vandorpe@telenet.be
 • Parochiaal team:
   meerdere parochiemedewerkers

 
 SINT-GEORGIUSPAROCHIE  (Sint-Joris)
 • Pastoor: E.H. Albert DEVLOO
                zie Sint-Bernardusparochie
 • Parochiaal contactpersoon: An PEEL
   Gsm. 0498/929216
   Mail.
 • Parochiaal team:
   meerdere parochiemedewerkers


  INTERPAROCHIAAL
  • Parochieblad 'KERK & LEVEN' voor de vier parochies van Nieuwpoort
     Abonnementen: 
     Plaatselijke redactie
: Leen Dehaemers
                                    Gsm: 0496/505804  |  Mail: leen.dehaemers@gmail.com

 TER INFO
 > Parochiaal contactpersoon
 
In elke parochie zonder residerend pastoor. Deze persoon is het plaatselijke 'gezicht' van de
parochie.
 Het takenpakket kan zeer divers worden ingevuld: openen en sluiten van de kerk,
voorbereiding van
 vieringen, administratieve taken, pastoraal dienstwerk (bv. catechese),
informatie verstrekken.
 > Adem-Tocht
 Vie Montante (Mouvement chrétien des retraités, Life Ascending International) ontstond in Frankrijk
 als nieuwe beweging voor mensen op rijpere leeftijd. In 1975 werd een eerste
Vlaamse kring gesticht
 onder de benaming 'Gulden Leeftijd', vanaf 2009 'Adem-Tocht'.

 Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij
 wat hen ten diepste bezighoudt. De leden, 60-plussers, zoeken er naar de zin en
opdracht van hun leven,
 met het evangelie als inspiratiebron (kerknet.be).
Ook in Nieuwpoort praten de plaatselijke leden over
 een gespreksthema rond geloof en leven,
spiritualiteit, de Bijbel, de samenleving.
 > Sint-Vincentiusvereniging
 Het Sint-Vincentius a Paulogenootschap werd in 1833 gesticht in Parijs en genoemd naar de in 1736
 heiligverklaarde priester die zicht tijdens zijn leven hoofdzakelijk inzette voor de
armenzorg.
 De Sint-Vincentiusvereniging, met Belgische tak opgericht in 1842, is een
internationale katholieke
 vereniging in dienst van noodlijdenden. Hulpverlening
bestaat vooral uit voedsel- en kledingbedeling,
 maar concrete invulling hangt ook af van de
plaatselijke initiatieven.

Reacties zijn gesloten.