Kerkenbeheer.2020-25

Het beheer van kerken behelst verantwoordelijkheden op diverse domeinen zoals op het bouwtechnische vlak of inzake erfgoedonderhoud, op financieel en boekhoudkundig vlak, of met betrekking tot personeel en medewerkers.
Naast het normale onderhoud en de herstellingen aan de kerkgebouwen worden er ook fundamentele beleidskeuzes genomen en uitgevoerd. De resultaten zijn niet altijd direct waarneembaar of gekend bij het grote publiek. Op deze pagina willen de kerkfabrieken enkele realisaties en actiepunten in het licht stellen.

 
  RIOLERINGSWERKEN KERKPARK  OLV-KERK
  Start grondwerken in oktober 2019 en uitvoering in 2020. De werken voorzien de plaatsing van twee nieuwe
  regenwaterputten van 20000 liter en een aansluiting om het hemelwater van het dak van de kerk op te vangen.
  Tot op heden was er een probleem met de dakafvoer waardoor water in de kerkmuren kon binnendringen.
  Na de werken kunnen de muren uitdrogen en kan het opgevangen water hergebruikt worden.
  Voorafgaandelijk aan de uitvoering gingen archeologen van BAAC Vlaanderen aan de slag in opdracht van het
  Agentschap Onroerend Erfgoed. Op de historische site rond de OLV-kerk stootte men op een 270-tal skeletten.
  Volgens de archeologen dateren de graven van de late middeleeuwen tot de negentiende eeuw en schetsen ze een
  bijzonder interessant beeld van de toenmalige bevolking van onze stad.

 
  NIEUWE VERLICHTING IN DE  SINT-BERNARDUSKERK
  Omdat de oude verlichting van de kerk al een tijdje niet meer voldeed heeft de kerkraad beslist om deze te 
  vervangen door een modernere, esthetische en ook spaarzame realisatie die tegelijk zowel de erediensten als
  eventuele concerten of andere evenementen meer glans kan geven.
  Met de gewaardeerde steun van het stadsbestuur werd de opdracht verleend aan de gespecialiseerde firma
  Sacred Light. Na een lange voorbereiding en uitvoering in 2020-2021 is het werk nu geklaard.
  De Sint-Bernarduskerk is voorzien van een prachtige sfeervolle verlichting die aangepast kan worden aan de
  verschillende gebruiksmodi.
  Aangezien we momenteel (april 2021) u al dit moois niet in levende lijve kunnen laten zien, hebben we van de firma
  een kort filmpje ontvangen waarin u een eerste indruk krijgt van wat het geworden is. U kan dit bekijken via
  volgende link:  http://www.sacredplaces.be/SacredLight_ne.htm

Reacties zijn gesloten.