Algemene mededelingen

ALGEMENE MEDEDELINGEN

VACATURES
» Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut.
Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling: centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

» Voor de kerkraadverkiezingen van april 2020: twee vacatures voor ‘KERKRAADSLID’
De kerkraad is het bestuursorgaan van een kerkfabriek. Een kerkfabriek staat in voor het beheer van het kerkgebouw, de materiële voorzieningen voor de eredienst, en het beheer van het eigen privaat patrimonium. Leden van de kerkraad hebben het statuut van bestuursvrijwilliger bij een openbare instelling. 
Met het oog op de kerkraadverkiezingen van april 2020 kunnen kandidaat-raadsleden reeds contact opnemen.
* één vacature in de kerkraad van de OLV-kerk (Nieuwpoort-Stad)
   … Kandidaatstelling: walter.viane@skynet.be
* één vacature in de kerkraad van de Sint-Georgiuskerk (Sint-Joris)
   … Kandidaatstelling: albert.devloo1@telenet.be 

! Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort:
Mail  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

» Ook de Parochies doen beroep op vrijwilligers. Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten. Voor info kan men zich wenden tot de pastoors [zie website > Contact > Vragen]

 

 

 

Reacties zijn gesloten.