KERKFABRIEKEN 2020

Mededelingen KERKFABRIEKEN 2020

VACATURES

» Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut.
Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

» Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort:
…  Mail  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

TER INFO: naast de kerkfabrieken doen ook de PAROCHIES een beroep op vrijwilligers.
Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten. Voor info kan men zich wenden tot de pastoors [zie website > Contact > Vragen]


TER INFO: ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK KERKPARK OLV.-KERK

Naar aanleiding van de vernieuwingswerken aan de afwateringsinfrastructuur rond de OLV.-kerk wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen. Intussen werden al meer dan 120 graven ontdekt. Op basis van o.a. de aardewerkscherven bij de graven kan het gebruik van het kerkhof voorlopig gesitueerd worden tussen de 15e en de vroege 19e eeuw. Na de opgraving worden de skeletten gewassen en in het labo onderzocht door fysisch antropologen. Ongetwijfeld zal men een interessant beeld kunnen schetsen van de bevolking van Nieuwpoort gedurende die periode van 400 jaar. De opgraving duurt nog zeker tot eind 2019.

 

 

Reacties zijn gesloten.