Activiteiten 2e kwartaal 2019

Gebedsavond 7 mei 2019 – 1

GEBEDSAVOND ROEPINGEN
in de Sint-Laurentiuskerk te RAMSKAPELLE op dinsdag 7 mei 2019
Elk jaar is er Roepingenzondag. Ook dit jaar (12 mei) werd biddend en zingend stil gestaan bij het ‘geroepen zijn’. Allemaal zijn we geroepen: samen geroepen tot een leven van hoop en vreugde, omdat we ons in het doopsel met Christus hebben verbonden.
In ons bisdom kennen we de gewoonte dat er in elk decanaat een gebedsavond plaatsvindt in de week voor of na roepingenzondag.

Gebedsavond 7 mei 2019 – 2

Gebedsavond 7 mei 2019 – 3


Voor ons decanaat vond die plaats op
dinsdag 7 mei om 19u30 in de 
Sint-Laurentiuskerk te Ramskapelle

 

 

 


 

Reacties zijn gesloten.