Algemene mededelingen

ALGEMENE MEDEDELINGEN

VACATURES
Bij Kerkbestuur en Kerkfabrieken

» Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut.
Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling: centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

» Voor de kerkraadverkiezingen van april 2020: twee vacatures voor ‘KERKRAADSLID’
De kerkraad is het bestuursorgaan van een kerkfabriek. Een kerkfabriek staat in voor het beheer van het kerkgebouw, de materiële voorzieningen voor de eredienst, en het beheer van het eigen privaat patrimonium. Leden van de kerkraad hebben het statuut van bestuursvrijwilliger bij een openbare instelling. 
Met het oog op de kerkraadverkiezingen van april 2020 kunnen kandidaat-raadsleden reeds contact opnemen.
* één vacature in de kerkraad van de OLV-kerk (Nieuwpoort-Stad)
   … Kandidaatstelling: walter.viane@skynet.be
* één vacature in de kerkraad van de Sint-Georgiuskerk (Sint-Joris)
   … Kandidaatstelling: albert.devloo1@telenet.be 

! Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort:
Mail  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

Bij Parochies

Ook de PAROCHIES doen beroep op vrijwilligers. Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten. Voor info kan men zich wenden tot de pastoors [zie website > Contact > Vragen]


TER INFO: ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK KERKPARK OLV.-KERK

Naar aanleiding van de vernieuwingswerken aan de afwateringsinfrastructuur rond de OLV.-kerk wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen. Intussen werden al meer dan 120 graven ontdekt. Op basis van o.a. de aardewerkscherven bij de graven kan het gebruik van het kerkhof voorlopig gesitueerd worden tussen de 15e en de vroege 19e eeuw. Na de opgraving worden de skeletten gewassen en in het labo onderzocht door fysisch antropologen. Ongetwijfeld zal men een interessant beeld kunnen schetsen van de bevolking van Nieuwpoort gedurende die periode van 400 jaar. De opgraving duurt nog zeker tot eind december.

 

 

Agenda 3de Kwartaal 2019

Agenda Berichten 3de Kwartaal 2019

» CULTUREEL: Vlaamse Meesters In Situ  –  1 juni tot 30 september
Vlaamse Meesters in Situ wil je vaak onbekende werken laten ontdekken en de plekken waar ze thuishoren. Je wordt ontvangen in kerken, kapellen, kloosters, kastelen en stadhuizen waar schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw te bewonderen zijn. In beeld en woord brengt het in-situ-verhaal je dicht bij de schilderijen en wijst naar de sublieme manieren waarop Vlaamse meesters rekening hebben gehouden met de plaatsen waarvoor hun werken zijn bedoeld.
Vlaamse Meesters in Situ van het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen past in het grote project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen. 
Op een veertigtal locaties verspreid over Vlaanderen kun je Vlaamse meesters gaan ontdekken.
Ook in de ONZE-LIEVE-VROUWEKERK te Nieuwpoort-Stad wordt een schilderij in de kijker geplaatst:
Het oordeel van Cambyses‘ van de schilder Vigor Boucquet.
Benieuwd naar dit schilderij en het achtergrondverhaal? Zeker een aanrader om te bezoeken. Bij deze gelegenheid kan je ook de andere schilderijen in de kerk van naderbij ontdekken.

 

Agenda-4° kwartaal 2019

Agenda berichten 4° Kwartaal 2019

Herdenking Slag bij Ramskapelle  –  26 okt. 2019
De jaarlijkse herdenking van de Slag bij Ramskapelle (30-31 oktober 1914) vindt zaterdag 26 oktober 2019 plaats. Deze belangrijke veldslag maakte een einde aan de opmars van de Duitsers en zorgde voor het behoud van de Franse aanvoerhavens Duinkerke, Calais en Boulogne.
De herdenking begint met een eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk om 10u waarin pater Nicolaas Devynck en pastoor Albert Devloo voorgaan. Nadien volgt een bloemenhulde op het dorpsplein aan het monument ter herdenking van de gesneuvelden van het 6de Linieregiment en het 16de bataljon Franse jagers, alsook aan de gedenkzuil voor de gesneuvelden van Ramskapelle. Voorts volgt een plechtigheid aan de miniatuurmolen en op het militair kerkhof.

KERSTCONCERT in de Sint-Bernarduskerk Nieuwpoort-Bad  –  zondag 29 december 2019 om 16u
Het koor Cantabile uit Hove zingt al meer dan 35 jaar. De zangers houden van sfeervolle liederen en proberen tijdens hun optreden de emotie over te brengen die zij zelf in de muziek ervaren.
Bekende kerstliederen klinken ingetogen, vrolijk en zelfs feestelijk. Toeschouwers krijgen de kans om mee te zingen. Samen zingen versterkt de verbondenheid in deze winterse dagen.
… Tickets zijn verkrijgbaar bij de dienst Cultuur of de dienst Toerisme van de Stad Nieuwpoort
    www.cultuurnieuwpoort.be    !!!! Uitverkocht

 

Agenda 2° Kwartaal 2020

Agenda Berichten 2° Kwartaal 2020

» PAROCHIES
VORMSELVIERINGEN 2020

ZATERDAG 16 MEI:
• om 15u voor de kandidaat-vormelingen van St. Joris en Ramskapelle: St. Georgiuskerk Sint-Joris.

• om 18u voor de kandidaat-vormelingen van Nieuwpoort Bad: St. Bernarduskerk.
ZONDAG 17 MEI:
• om 10u30 voor de kandidaat-vormelingen van Nieuwpoort Stad: O.L. Vrouwekerk.

EERSTE COMMUNIE 2020
ZATERDAG 30 MEI:
• om 11u voor de communicanten van Nieuwpoort Bad, St. Joris en Ramskapelle: St. Georgiuskerk St. Joris.