KERKFABRIEKEN 2020

Mededelingen KERKFABRIEKEN 2020

VACATURES

» Voor onmiddellijke aanstelling: één vacature voor een ‘REPORTER-FOTOGRAAF’
Het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort zoekt een creatieve man/vrouw uit Groot-Nieuwpoort die wil meewerken aan verslaggeving en publicaties rond de vier kerken van Nieuwpoort. Het kan daarbij gaan om reportages van zowel culturele als parochiale activiteiten. Fotografie van de kerken en hun interieur behoort tevens tot het takenpakket. Deze ‘huisreporter’ kan rekenen op een functie van onbepaalde duur onder vrijwilligersstatuut.
Enige affiniteit met het lokale kerkgebeuren is wenselijk, alsook zin voor initiatief en voldoende interesse in digitale fotografie.
…  Kandidaatstelling  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

» Wie zich graag wil inzetten als vrijwillige medewerker, en daarrond meer informatie wil over de werking van onze kerkfabrieken en het kerkbestuur, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort:
…  Mail  →  centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

TER INFO: naast de kerkfabrieken doen ook de PAROCHIES een beroep op vrijwilligers.
Het betreft hier dan de medewerking aan pastorale en religieuze activiteiten. Voor info kan men zich wenden tot de pastoors [zie website > Contact > Vragen]


TER INFO: ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK KERKPARK OLV.-KERK

Naar aanleiding van de vernieuwingswerken aan de afwateringsinfrastructuur rond de OLV.-kerk wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door BAAC Vlaanderen. Intussen werden al meer dan 120 graven ontdekt. Op basis van o.a. de aardewerkscherven bij de graven kan het gebruik van het kerkhof voorlopig gesitueerd worden tussen de 15e en de vroege 19e eeuw. Na de opgraving worden de skeletten gewassen en in het labo onderzocht door fysisch antropologen. Ongetwijfeld zal men een interessant beeld kunnen schetsen van de bevolking van Nieuwpoort gedurende die periode van 400 jaar. De opgraving duurt nog zeker tot eind 2019.

 

 

PAROCHIES 2020

Mededelingen PAROCHIES 2020

In het kader van de federale coronamaatregelen (zie ook website Stad Nieuwpoort) worden alle openbare religieuze bijeenkomsten geschorst, met uitzondering van:
– Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte familiale kring.
– Kerkelijke huwelijken kunnen doorgaan in beperkte kring: nl. met de huwenden, hun getuigen
   en de bedienaar van het sacrament.

VORMSELVIERINGEN 2020
ZATERDAG 19 SEPTEMBER:
Vormsel van de maand mei is uitgesteld naar 19 september 2020 om 16u in de Sint-Bernarduskerk te
Nieuwpoort-Bad voor de kandidaat-vormelingen van Nieuwpoort-Bad, Sint-Joris en Ramskapelle.
ZONDAG 27 SEPTEMBER:
Het Vormsel van de OLV-parochie gaat door op 27 september om 10u30 in de OLV-kerk te Nieuwpoort Stad.

EERSTE COMMUNIE 2020
Eerste communie 2020 gaat NIET door en is verplaatst naar 22 mei 2021 om 11u in de Sint-Georgiuskerk te Sint-Joris voor alle eerste communicanten van Nieuwpoort Bad, Sint-Joris en Ramskapelle.

CULTUREEL 2020

Mededelingen CULTUREEL 2020

» SCHILDERIJEN:  Vlaamse Meesters In Situ  –  1 juni tot 30 september 2019, verlengd tot oktober 2020
Vlaamse Meesters in Situ wil je vaak onbekende werken laten ontdekken en de plekken waar ze thuishoren. Je wordt ontvangen in kerken, kapellen, kloosters, kastelen en stadhuizen waar schilderijen van Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw te bewonderen zijn.
Vlaamse Meesters in Situ van het kunst- en erfgoedtijdschrift Openbaar Kunstbezit Vlaanderen past in het grote project Vlaamse Meesters van Toerisme Vlaanderen. 

Ook in de ONZE-LIEVE-VROUWEKERK te Nieuwpoort-Stad wordt een schilderij in de kijker geplaatst:
Het oordeel van Cambyses‘ van de schilder Vigor Boucquet.
Benieuwd naar dit schilderij en het achtergrondverhaal? Zeker een aanrader om te bezoeken. Bij deze gelegenheid kan je ook de andere schilderijen in de kerk van naderbij ontdekken.

» CONCERTISHTAR  –  vrijdag 17 april 2020 om 19u30 SINT-LAURENTIUSKERK Ramskapelle
Bij het grote publiek staat ISHTAR bekend als de vrolijke band die in 2008 met de hit “O Julissi” de Belgische driekleur verdedigde op het Eurosongfestival in Belgrado. Een selecter publiek kent Ishtar al langer.
De groep brengt een avondvullend programma met liefdesliederen uit de schatkamers van de Europese volksmuziek. De met zorg geselecteerde liederen in een verfijnde vocale en instrumentale bewerking dateren van de 11e eeuw tot op vandaag. Ze getuigen van een innerlijke kracht die probleemloos taal- en cultuurbarrières overstijgt, soms sereen en diep ontroerend, een andere keer feestelijk en vreugdevol, passionele ballades, bruiloftsdansen, klaagzangen, poëtische odes, schalkse spotdichten.
voor tickets zich wenden tot dienst cultuur of toerisme…  UITGESTELD naar latere datum