Agenda-1e kwartaal 2020

Agenda-berichten 1° kwartaal 2020

» KERKFABRIEKEN: OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE KERKRADEN
De kerkfabriek staat in voor het beheer van het kerkgebouw en de materiële voorzieningen voor de eredienst. Leden van de kerkraad hebben het statuut van bestuursvrijwilliger bij een openbare instelling.
Met het oog op de kerkraadverkiezingen in april worden volgende vacatures bekend gemaakt:
* één vacature in de kerkraad van de Sint-Georgiuskerk
* één vacature in de kerkraad van de OLV-kerk.
Wie interesse heeft dient zijn kandidatuur schriftelijk (of per mail) in te dienen ten laatste op 31 maart 2020.

→  Kerkfabriek Sint-Joris, t.a.v.
EH. Albert Devloo
      Sint-Bernardusplein 2, 8620 Nieuwpoort
      Mail: albert.devloo1@telenet.be  |  0475/392357
→  Kerkfabriek OLV, t.a.v. EH. Walter Viane
      H.Geeraertplein 2, 8620 Nieuwpoort
      Mail: walter.viane@skynet.be  |  0475/766540
 Wie meer informatie wil over de werking van kerkfabrieken, en zich graag wil inzetten als raadslid of
      medewerker zonder specifieke voorkeur van kerkfabriek, kan zich wenden tot het Centraal Kerkbestuur:
      centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be  

Agenda 2° Kwartaal 2020

Agenda Berichten 2° Kwartaal 2020

» PAROCHIES
VORMSELVIERINGEN 2020

ZATERDAG 16 MEI 15u. voor de kandidaat-vormelingen van St. Joris en Ramskapelle: St. Georgiuskerk St. Joris.
ZATERDAG 16 MEI 18u. voor de kandidaat-vormelingen van Nieuwpoort Bad: St. Bernarduskerk.
ZONDAG 17 MEI 10.30u. voor de kandidaat-vormelingen van Nieuwpoort Stad: O.L. Vrouwekerk.
EERSTE COMMUNIE 2020
ZATERDAG 30 MEI:
11u. voor de communicanten van Nieuwpoort Bad, St. Joris en Ramskapelle: in de St. Georgiuskerk St. Joris.