Verhalen.2019

Hier laten we ruimte voor verhalen aangeboden door personen en groeperingen die enige band hebben of hadden met onze vier kerken, met de kerkfabrieken of met de parochies. Verhalen van jong en oud. Ook verhalen van jongeren die bijvoorbeeld hun vormsel deden in één van de vier kerken. Verhalen van toeristen die onze kerken bezochten.
En we willen ook stilstaan bij het levensverhaal van overledenen die een bijzondere betekenis hadden voor onze kerken en de parochies.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Personen die een verhaal op de website willen plaatsen, dienen hun tekst en gegevens in bij het Centraal Kerkbestuur Nieuwpoort, met de uitdrukkelijke toelating om dit te publiceren.
De website-redactie zal dit voorafgaandelijk beoordelen alvorens tot publicatie over te gaan. De betrokken personen hebben ook het recht om verwijdering van hun verhaal te vragen. De website-redactie zal automatisch de verhalen van oudere publicatiejaren van de website halen.

Reacties zijn gesloten.