Vragen

                                                KERKFABRIEKEN

Voor zaken met betrekking tot de kerkgebouwen, de kerkfabrieken, het nevengebruik van de kerken, of rond de website, geldt volgend algemeen contactadres:

CENTRAAL KERKBESTUUR NIEUWPOORT
Hemmestraat 1
8620 NIEUWPOORT (Ramskapelle)
Mail: centraal.kerkbestuur.nieuwpoort@proximus.be

Desgevallend zal het centraal kerkbestuur doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. In specifieke gevallen of bij lopende zaken kan men ook contact nemen met de lokale kerkfabriek.
(zie Kerkfabrieken > Organisatie; en onder Nevengebruik – Reglement)

                                                             PAROCHIES 

Voor de erediensten, religieuze of pastorale aangelegenheden dient men zich te wenden tot de twee pastoors

ONZE-LIEVE-VROUWEPAROCHIE 
E.H. Walter Viane
Hendrik Geeraertplein 2
8620 NIEUWPOORT
Gsm. 0475/766540
Mail: parochie.olv.nieuwpoort@kerknet.be

SINT-BERNARDUSPAROCHIE  /  SINT-LAURENTIUSPAROCHIE  /  SINT-GEORGIUSPAROCHIE
E.H. Albert Devloo
Sint-Bernardusplein 2
8620 NIEUWPOORT
Gsm. 0475/392357
Mail: albert.devloo1@telenet.be

Voor Ramskapelle en Sint-Joris kan men ook de twee parochiale contactpersonen aanspreken (zie Parochies > Parochie-organisatie)

Reacties zijn gesloten.